Dobrodošli na blog GDS BiH OO Hadžići

GRAĐANI BOSNE I HERCEGOVINE ČUVAJTE I BRANITE BOSNU I HERCEGOVINU OD SVAKOGA KO U NJOJ I OD NJE ŽIVI A NE OSJEĆA SE NJENIM GRAĐANOM ILI GRAĐANKOM http://gds.ba/

28.09.2008.

Građani za građane

Danas je  u Sarajevu održana promocija kandidata GDS BiH za predstojeće lokalne izbore, pred prepunom velikom dvoranom Doma mladih centra Skenderija,sa izbornim sloganom GRAĐANI ZA GRAĐANE.Nakon intoniranja himni BiH,Evropske unije i GDS BiH učesnicima se obratio lider GDS BiH Ibrahim Spahić. Spahić je u svom izlaganju, pružajući podršku kandidatima GDS BiH,istakao da aktuelna lokalna vlast gradi  potemkinova sela pred izbore(puteve,vodovodnu mrežu i  objekte bez upotrebne dozvole),a narod zbunjuje i prepada tenzijama  odabrane grupe šest plus jedan .BiH će ući u EU kao moderna regionalizirana zemlja i sa pet regija u kojoj je Sarajevo glavni grad i regija ,a opštine će sarađivati i mimo volje onih koji bi da sve rasture u našoj lijepoj BiH.Poruka našeg skupa je jasna-volimo i gradimo bih ,evropsku zemlju jedinstva u različitostima. Spahić je pozvao građane BiH  da na ovim izborima glasaju za stručne,obrazovane i mlade ljude koji se nalaze na listama GDS BiH rekavši ;trebaju nam ljudi sposobni da donose i realizuju odluke u interesu  ekonomskog i socijalnog razvoja gradova,ljudi koji znaju da se sporazumjevaju i pronalaze rješenja zajedno,a ne oni koji samo dijele  zemlju i svojataju čitave narode i teritorije BiH.BiH će biti u evropskoj uniji 2014.,a to znači da se  i gradovi BiH moraju odmah angažovati  na evropskom razvoju  uz pomoć svojih ekonomskih i ekoloških resursa,ljudskih,prije svega.treba birati novu vlast i odgovorne načelnike i viječnike koji će znati dobro upravljati gradovima.
 .U svojim izlaganjima kandidati su istakli:vrijeme je za stvarne promjene u BiH i dosta je  glasanja za one koji su standard građana ugrozili privatizacijskim pljačkama,osiromašili porodice i ostavili iza svojih mandata toliko nezaposlenih  ljudi i  toliko porodica bez krova nad glavom. Posao,dom i zdravlje,mir i sigurnost i slobode bez ikakve diskrimimacije i ljubav prema zemlji bile su središnje teme  kandidata ;Nađe Mehmedbašić (Centar), Burdalić Muniba (Zenica), Midhata Omerhođića (Breza), Vinko Ćure (Tuzla), Tajib Omerovića(Gračanica), Dedić Novalije (Srebrenik), Huseini Indire.Indi(Gradačac), Kuduz Almira (Goražde), Jazida Bajrića(Hadžići),Reufa Fekovića (Novo Sarajevo), Ines Kuburović (Novi Grad), Tauber Elija(Stari Grad), Banjić Sejfe (Doboj istoka),  Marijele Hašimbegović (Centar), Nermine Varešanović(Novi Grad), Ognjena Bomoštara(Centar)
Bili smo i vidjeli klicu građanske demokratije Zapažen govor Jazida Bajrića Nađa Mehmedbašić novinar i publicista Nosioc liste GDS BiH za Hadžiće
27.09.2008.

Saopštenje za Skupštinu GDS BiH

Drage građanke i poštovani građani!
Zadovoljstvo mi je pozdraviti Vas sa ovoga mjesta. Zahvaljujući Vama Bosna i Hercegovina će postati građanska država sa Sarajevom kao glavnim gradom cijele BiH, a organizirana ua regionalnom principu u skladu sa ekonomskim potrebama njenih građana. Moji Hadžići će biti dio grada Sarajeva, jer su hadžićanke i hadžićani, sarajke i sarajlije - građani BiH.Hadžići su funkcionalno, tradicionalno i nedjeljivi dio grada Sarajeva i učinit ću sve da sete veze učvrste i ojačaju. Obzirom na svoj geografski položaj, Hadžići treba da budu dio Sarajeva u kome je zastupljena ekološki ispravna industrijska i poljoprivredna proizvodnja, uređena i pristupačna izletišta, a ne tranzit prema moru.
Kandidati GDS BiH za općinu Hadžići, među kojima su istaknuti građani hadžićke općine, profesori, inženjeri,menadžeri, pravnici, studenti, učitelji, vaspitači i majstori, borci i omladina, žele da žive u građanskoj BiH i da utiču na razvoj svoga Sarajeva i Hadžića u njemu. Boriće se za punu zaštitu ljudskih prava i slobodai bolje uvjete života svih građana BiH. Takođe žele razviti sarajevo i Hadžiće u cilju efikasnog ulaska BiH u evropsku uniju. Zatoće kandidati GDS BiH kojima Vi poklonite povjerenjeposvetiti posebnu pažnju otvaranju općine za predpristupne fondove evropske unije i ostalim uvjetima za euro regionalizaciju BiH.
Zato BiH druge nema
         GDS bez dilema
GRAĐANI GLASAJTE ZA KANDIDATE GDS BIH

25.09.2008.

Saopštenje 25.9.

 

                                  SREDSTVIMA INFORMISANJA

OPĆINSKI ODBOR GDS BIH HADŽIĆI

 SAOPŠTENJE ZA 23.09.2008.

Hadžići su općina funkcionalno, tradicionalno i nedjeljivo vezana za glavni grad Bosne i Hercegovine  i susjednu općinu Ilidža pa je potrebno  da se učini sve kako bi se veza Hadžića, Ilidže  i grada Sarajeva uspostavile, učvrstile i ojačale.

Građani dijela naselja Mostarsko raskršće koji teritorijalno žive na općini Hadžići su u razgovoru sa kandidatima GDS BiH za općinsko vjeće Hadžići, istakli da bi bili daleko sretniji da taj dio teritorije pripadne i administrativno općini Ilidža, jer su na Ilidžanskoj telefonskoj centrali i elektrodistribuciji, dok jedina komunalna usluga koju imaju sa općine Hadžići je vodovod i kanalizacija. Snadbijevanje vodom je neuredno, a svaki stambeni objekat je bio primoran napraviti septičku jamu za odvod fekalnih i padavinskih voda , koje po kišnom vremenu predstavljaju izvore zaraze i neugodnosti za stanovnike Mostarskog raskršća. Samo 10 metara preko magistralnog puta za Kiseljak  postoji uređen kanalizacioni sistem ali je  to teritorija općine Ilidža i oni nemaju pravo priključka. Građani smatraju da Komisija za međuopćinsku saradnju Općinskog vjeća Hadžići u proteklom mandate nije radila svoj posao i rješila problem ovih građana.

 Kandidati Građanske demokratske stranke BiH za Općinsko vjeće Hadžići su obećali građanima Mostarskog raskršća da će, ukoliko im poklone povjerenje , jedan od prioriteta Komisije za međuopćinsku saradnju biti pitanje korištenja kanalizacionog sistema  ilidžanske općine i za stanovnike ovog naselja.

21.09.2008.

U KSIRC-u se govorilo i o programu

Na sastanku kandidata i simpatizera stranke u KSIRC-u u Hadžićima između ostalog govorilo se i o programu GDS BiH za Hadžiće. Program je predstavila kandidatkinja GDS BiH Tabak Merima, a ovdje ćemo vam dati samo par tačaka iz njega.

Zdravstvenu zaštitu građana Hadžića potrebno je znatno poboljšati. Pored potrebe za organizacijom doma zdravlja na način da građanima pruži svaku zdravstvenu uslugu izuzev bolničkog liječenja, potrebno je da se ova ustanova osposobi za bolju preventivnu zaštitu  zdravlja stanovništva. Neophodno je pri svim školama uspostaviti stomatološke ordinacije i postaviti normative za njihovo postojanje.

   Zaštiti zdravlja životinja, kao preventivnoj mjeri zaštite zdravlja ljudi, općina mora posvetiti znatno veću pažnju. Neophodno je izgraditi Veterinarsku stanicu, koja će biti materijalno i kadrovski sposobna pružiti sve potrebne usluge vlasnicima životinja, a takođe i držati pod kontrolom zdravstveno stanje životinja na području općine. Ovim bi se spriječilo da Hadžići kotiraju kao epicentar kravljeg ludila, kju groznice ,bruceloze idrugih bolesti.

   Obzirom da na području općine Hadžići postoji više kamenoloma, koji  enormnom eksploatacijom kamena često ugrožavaju prirodnu ravnotežu, a nerijetko i proizvode prašinu i eksplozijama dovode građane u stresne situacije, potrebno je od istih tražiti elaborate o zaštiti prirodne sredine i stalnim prisustvom nadležnih inspekcija insistirati na njihovom provođenju. Takođe prema Zakonu o lokalnoj samoupravi ne izbjegavati saglasnost lokalnih zajednica za dobijanje upotrebnih dozvola ovih pogona.

   Posebnu pažnju općina treba posvetiti mladima. U obrazovanju učiniti sve da se stvore materijalni uslovi za što kvalitetnije obrazovanje i vaspitanje. Postojeće sportske plohe urediti, a po ukazanoj potrebi napraviti i nove i dati na gazdovanje odgovornim ustanovama ili udruženjima uz uslov bezuslovne otvorenosti za mlade. Sportskim klubovima postaviti uslove u pogledu programa i masovnosti učešća mladih.

   Katastrofalno stanje u oblasti kulture pokušati riješiti sa jedinom trenutno registrovanom ustanovom u ovoj oblasti (KSIRC Hadžići) njenim osposobljavanjem i stvaranje uslova za organizaciju kulturnih manifestacija koje će zadovoljiti ove potrebe građana.

19.09.2008.

Saopštenje GDS BiH Hadžići

 Opštinski odbor Građanske demokratske stranka Bosne i Hercegovine Hadžići  i nosioc liste za općinsko vijeće Hadžići, Jazid Bajrić, kandidati GDS BiH za općinsko vijeće  Subašić Delila, Ramić Alen, Fejzić Elvedin i Kalem Adi smatraju da  je javni prevoz građana u Hadžićima potrebno hitno poboljšati.  Svi kandidati GDS BiH za Općinsko vijeće Hadžići su na sastanku kandidata GDS BiH za Općinsko vjeće Hadžići održanom prije dvadeset dana  donijeli tekst peticije o jedinstvenim cijenama koštanja prevoza u vozilima GRASa na području Kantona. Kako je do sada veliki broj građana općine Hadžići potpisao peticiju, radi njihove informacije, objavljujemo podatak da Kanton Sarajevo u 2007.godini isplaćuje GRASu subvenciju u iznosu od 25 miliona konvertibilnih maraka, a da građani općine Hadžići od toga nemaju ništa, nego su prinuđeni plaćati nenormalne cijene prevoznih karata da bi ostvarili svoja elementarna građanska prava i došli do sjedišta kantona. Kandidati Građanske demokratske stranke BiH će ustrajati u provođenju peticije i zahtjevati od kantonalnih vlasti i GRASa da se prema građanima Hadžića ne odnose kao prema građanima drugog reda, nego da dio sredstava ulože i u subvencioniranje kvaliteta i kvantiteta javnog gradskog prevoza na području općine Hadžići.

18.09.2008.

Sastanak u hadžićkoj dvorani

Obavještavamo simpatizere i članove stranke, da ćemo u subotu 20.09. u 17,00 u Javnoj ustanovi KSIRC Hadžići održati sastanak  sa sljedećom tematikom:
Predstavljanje kandidata stranke
Programski ciljevi stranke
Peticija o jedinstvenim cijenama prevoza u vozilima GRASa
Rad biračkih odbora
Tok kampanje od vrata do vrata
Sastanku se pozivaju i ostali građani Hadžića koji su zainteresovani za navedenu problematiku.

15.09.2008.

IDEMO DALJE

Napredak svakog našeg člana je napredak kolektiva i stranke i općine i države. Danas je Ado upisao poslednju ocjenu u svoj indeks na pravnom fakultetu. NEKA TI JE SRETNO ADISE.
ps. Ramize ti si na potezu.

13.09.2008.

Saopštenje o katastrofalnoj ekološkoj i situaciji u zdravstvu i veterinarstvu

Opštinski odbor Građanske demokratske stranka Bosne i Hercegovine Hadžići  smatra da je stanje u oblasti zaštote životne okoline i zdravlja ljudi i životinja u Hadžićima katasrofalno.

Obzirom da na području općine Hadžići postoji  više kamenoloma, koji  enormnom eksploatacijom kamena često ugrožavaju prirodnu ravnotežu permanentno  proizvodeći  prašinu i eksplozijama dovode građane u stresne situacije, potrebno je od istih tražiti elaborate o zaštiti prirodne  sredine i stalnim prisustvom nadležnih inspekcija insistirati na njihovom provođenju. Neophodno je da lokalne vlasti imaju više razumjevanja za životnu okolinu stanovnika Lokava, Zovika i Dupovaca u čijoj su blizini najveći zagađivači životne okoline.  Takođe prema Zakonu o lokalnoj samoupravi ne izbjegavati saglasnost lokalnih zajednica za dobijanje upotrebnih dozvola ovih pogona, što je sada slučaj.

 Zdravstvenu zaštitu građana Hadžića potrebno je znatno poboljšati.  Pored potrebe za organizacijom doma zdravlja na način da građanima pruži svaku zdravstvenu uslugu izuzev bolničkog liječenja, potrebno je da se ova ustanova osposobi za bolju preventivnu zaštitu  zdravlja stanovništva, a pojedini doktori da se upoznaju sa normama i kodeksom ponašanja prema pacijentima. Razmotriti rad ambulantne službe u neredne dane u područnim ambulantama Tarčin i Pazarić. Takođe je neophodno pri svim školama uspostaviti  stomatološke ordinacije i postaviti normative za njihovo postojanje, i ne smanjivati broj pedijatara koji brinu o zdravlju djece.

Zaštiti zdravlja životinja, kao preventivnoj mjeri zaštite zdravlja ljudi, općina mora posvetiti znatno veću pažnju. Neophodno je izgraditi Veterinarsku stanicu, koja će biti materijalno i kadrovski sposobna pružiti sve potrebne usluge vlasnicima životinja, a takođe i držati pod kontrolom zdravstveno stanje životinja na području općine. Ovim bi se spriječilo da Hadžići kotiraju kao epicentar kravljeg ludila, kju groznice ,bruceloze i drugih bolesti.

Istakli su kandidati GDS BiH Hadžići za Općinsko vjeće Hadžići u današnjem saopštenju.

                                                                      Predsjednik OO GDS BiH Hadžići

                                                                         Jazid Bajrić

11.09.2008.

Saopštenje

Opštinski odbor Građanske demokratske stranka Bosne i Hercegovine Hadžići  svoju zemlju želi urediti na temelju stvarnih ekonomskih, političkih, kulturnih,obrazovnih  i socijalnih potreba stanovništva kao decentraliziranu društvenu zajednicu i efikasnu državnu strukturu koja mora biti servis građanima.    Lokalne vlasti, tj. vlasti  u općini Hadžići moraju urediti da se organizacija svakodnevnog života, kada je riječ o potrebi  za energijama, transportu, socijalnoj zaštiti, zdravoj okolini, čini prihvatljivom za stanovništvo.  Hadžići su općina funkcionalno, tradicionalno i nedjeljivo vezana za glavni grad Bosne i Hercegovine  i potrebno je da se učini sve kako bi se veza Hadžića i grada Sarajeva uspostavile, učvrstile i ojačale. Obzirom na svoj geografski položaj, Hadžići bi za Sarajevo trebali da predstavljaju zonu ekološki ispravne industrijske proizvodnje, izvor zdrave domaće hrane i mjesto gdje se rado provode vikendi i ostalo slobodno vrijeme, a ne tranzit kroz koga je bitno samo proći da bi se došlo do atraktivnijih lokacija na nekom od jezera ili moru.

Za realizaciju ovih ciljeva u oblasti turizma, da teritorija općine Hadžići nebi bila teritorija kroz koju se što brže prolazi, potrebno je uraditi slijedeće: izvršiti poboljšanja u oblasti infrastrukture, riješiti pitanje vlasništva nad planinarskim domovima i drugim ugostiteljskim objektima na planinama i pored magistralnog puta, evidentirati mogućnosti smještajnih i drugih turističkih kapaciteta na području općine i analizirati njihov angažman, urediti izletišta Jedrinje,Milavke, Megara, hitno deminirati cijelo područje Brezovače i urediti je, urediti korito rijeke Zujevine i osloboditi je od fekalnih i drugih otpadnih voda…Napraviti smještajne (hotelske) kapacitete u užoj gradskoj jezgri Hadžića, kako ne bismo bili jedna od rijetkih općina u BiH bez hotela.

07.09.2008.

Prenosim sa blogga Predsjednika Spahića

06.09.2008.

podrška peticiji hadžića za uvođenje jedinstvene karte za vožnju u kantonu sarajevo

potpuno podržavam zahtjev gdsbih hadžići da karta za javni gradski saoraćaj ima istu vrijednost u km za sve stanovnike koji žive na teritoriji kantona.o peticiji možete saznati nešto više na blogu oogdsbih hadžići.

06.09.2008.

Manipulacije bez granica

 Bili su prisutni svi predstavnici političkih subjekata za učešće u izbornoj trci na žrijebu. A onda se odjednom pojavio mobilni tim 2 i mobilni tim 3, kao nečiji lični. I sastaviše ih od kandidata koje je OIK imala u svojoj evidenciji. DRAGI OPĆINSKI SLUŽBENICI; NEMOŽE TAKO. Političke stranke pokušavaju da naprave zdravu i normalnu atmosferu, a sitnošićaržijske duše hoće to da ikoriste. Zbog toga je GDS BiH uputio žalbu CIK. Da vidimo ko je ovdje Izet, Damir i Faruk, ako Šefika.

05.09.2008.

Pitanje za sekretara OO GDS BiH Hadžići

Koja će stranka pobjediti na  lokalnim izborima  na području općine Hadžići???

To ću bjanko potpisati
Dobrodošli na blog GDS BiH OO Hadžići
<< 09/2008 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930

MOJI FAVORITI
KANDIDATI GRAĐANSKE DEMOKRATSKE STRANKE
GRAĐANSKA BOSNA I HERCEGOVINA
EKONOMSKE REGIJE
JEDAN PREDSJEDNIK
DVODOMI DRŽAVNI PARLAMENT

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
118928

Powered by Blogger.ba