Dobrodošli na blog GDS BiH OO Hadžići

GRAĐANI BOSNE I HERCEGOVINE ČUVAJTE I BRANITE BOSNU I HERCEGOVINU OD SVAKOGA KO U NJOJ I OD NJE ŽIVI A NE OSJEĆA SE NJENIM GRAĐANOM ILI GRAĐANKOM http://gds.ba/

06.08.2008.

23. Musić Belma

06.08.2008.

25. Topalović Kenan

06.08.2008.

16. Kazazović Sanela

06.08.2008.

13. Tufo Amila

06.08.2008.

26. Mašić Edina

.

06.08.2008.

21. Turčinović Edis

06.08.2008.

2. Subašić Delila

.

05.08.2008.

11. Ajanović Armina

.

05.08.2008.

27. Lihovac Zahid - Zak

.

05.08.2008.

8. Bašić Hajrudin

04.08.2008.

28. Čović Ramiz

.

04.08.2008.

22. Smajlović Senad

04.08.2008.

9. Japalak Mersiha

04.08.2008.

7. Tabak Merima

04.08.2008.

6. Fejzić Elvedin

.

01.08.2008.

NOSIOC LISTE ZA OPĆINSKO VIJEĆE HADŽIĆI

Prof.Bajrić Jazid

09.07.2008.

IZVOD IZ PROGRAMA OO GDS BiH HADŽIĆI

  Hadžići su općina funkcionalno, tradicionalno i nedjeljivo vezana za glavni grad Bosne i Hercegovine  i potrebno je da se učini sve kako bi se veza Hadžića i grada Sarajeva uspostavile, učvrstile i ojačale.Obzirom na svoj geografski položaj, Hadžići bi za Sarajevo trebali da predstavljaju zonu ekološki ispravne industrijske proizvodnje, izvor zdrave domaće hrane i mjesto gdje se rado provode vikendi i ostalo slobodno vrijeme, a ne tranzit kroz koga je bitno samo proći da bi se došlo do atraktivnijih lokacija na nekom od jezera ili moru.

 

 Sa zdravim privrednim programima i uz ono sto Hadžići posjeduju, ali ne koristi se za bolji život građana sve ovo bi bilo izvodljivo. Konkretno; iskoristivši samo naslijeđe Tehničkog remontnog zavoda i PDI “Bjelašnica” u Hadžićima evidentno je kakve se mogućnosti nude za razvoj nove industrije u Hadžićima, koja nema takvih prostora da se smjesti u centru Sarajeva. Potrebno bi bilo popraviti greške u načinu privatizacije ova dva prijeratna kolosa bosanskohercegovačke vojne i drvne industrije i stvoriti uslove za lociranje  zdravih industrijskih pogona na teritoriji općine.

 

  Ogroman potencijal građevinske industrije potrebno je iskoristiti uspostavljanjem zdravih odnosa i reorganizacijom “Ingrapa”. Obzirom na njegove potencijale (kamenolom,vozni park, betonara, poslovni prostori, kadar…), potrebna je veća zainteresovanost općine za sudbinu ove firme, njenih zaposlenih i članova njihovih obitelji.

 

  U oblasti poljoprivrede potrebno je stvarati uslove da Hadžići postanu izvor voća, povrča i stoke za potrebe Sarajeva. Prije svega treba riješiti pitanje gazdovanja područjima kojima trenutno gazduje  Javno preduzeće Sarajevo šume, u smislu da se parcele koje se u šumskom gazdinstvu vode kao pašnjaci i pretvore u prostor namjenjen stočarstvu. Takođe je potrebno ustabiliti i pomoći organizaciji postojeće Zemljoradničke zadruge u Tarčinu u smislu stočne proizvodnje. Potrebno bi bilo obezbjediti uslove za uzgoj poljoprivrednih kultura, a naročito jagodičastog voća, kako u Zadruzi, tako i kod individualnih proizvođača. Uloga općine je da za tu proizvodnju obezbjedi stimulativna sredstva, preko Ministarstva poljoprivrede, povoljne kredite, stvori uslove za strana ulaganja i obezbjedi kvalitetan i pouzdan otkup.

 

  Obzirom na blizinu planina Igmana I Bjelašnice i njihovu bogatu floru, velike su mogućnosti općine u organiziranju i stimulisanju otkupa ljekovitog bilja i šumskih plodova. Ovdje se, prema procjenama stručnjaka u sezoni može uposliti i do hiljadu radnika.

 

 U oblasti turizma, da teritorija općine Hadžići nebi bila teritorija kroz koju se što brže prolazi, potrebno je uraditi slijedeće: izvršiti poboljšanja u oblasti infrastructure, riješiti pitanje vlasništva nad planinarskim domovima i drugim ugostiteljskim objektima na planinama i pored magistralnog puta, evidentirati mogućnosti smještajnih i drugih turističkih kapaciteta na području općine i analizirati njihov angažman, urediti izletišta Jedrinje,Milavke, Megara, hitno deminirati cijelo područje Brezovače i urediti je, urediti korito rijeke Zujevine i osloboditi je od fekalnih i drugih otpadnih voda…Napraviti smještajne (hotelske) kapacitete u užoj gradskoj jezgri Hadžića, kako ne bismo bili jedna od rijetkih općina u BiH bez hotela.

 

  U Hadžićima je potrebno obezbjediti uslove koji zadovoljavaju sve životne potrebe njegovih građana.Pored popravke propalih lokalnih puteva i izgradnje objekata komunalne infrastructure (naročito kanalizacionih), potrebno je u urbanističkom smislu urediti centar općine i tako pružiti mogućnost za razvoj zanatstva i uslužnih djelatnosti  u samom centru.Jedino manje mjesto koje kroz centar ima tri saobraćajne trake, dok za parking u vrijeme kada omladina izlazi nema mjesta.

  U oblasti stambene gradnje, potrebno je načiniti stimulativne mjere za rješavanje stambenih potreba boraca, mladih, neophodnih kadrova i socijalno neobezbjeđenih.Ostvariti veći uticaj boračkih organizacija sa područja općine na dodjelu stambenih kredita i pozajmica, jer najmanje osoba iz Hadžića su korisnici ovih povoljnosti.

 

 Zdravstvenu zaštitu građana Hadžića potrebno je znatno poboljšati. Pored potrebe za organizacijom doma zdravlja na način da građanima pruži svaku zdravstvenu uslugu izuzev bolničkog liječenja, potrebno je da se ova ustanova osposobi za bolju preventivnu zaštitu  zdravlja stanovništva. Neophodno je pri svim školama uspostaviti stomatološke ordinacije i postaviti normative za njihovo postojanje.

 

  Zaštiti zdravlja životinja, kao preventivnoj mjeri zaštite zdravlja ljudi, općina mora posvetiti znatno veću pažnju. Neophodno je izgraditi Veterinarsku stanicu, koja će biti materijalno i kadrovski sposobna pružiti sve potrebne usluge vlasnicima životinja, a takođe i držati pod kontrolom zdravstveno stanje životinja na području općine. Ovim bi se spriječilo da Hadžići kotiraju kao epicentar kravljeg ludila, kju groznice ,bruceloze idrugih bolesti.

 

  Obzirom da na području općine Hadžići postoji više kamenoloma, koji  enormnom eksploatacijom kamena često ugrožavaju prirodnu ravnotežu, a nerijetko i proizvode prašinu i eksplozijama dovode građane u stresne situacije, potrebno je od istih tražiti elaborate o zaštiti prirodne sredine i stalnim prisustvom nadležnih inspekcija insistirati na njihovom provođenju. Takođe prema Zakonu o lokalnoj samoupravi ne izbjegavati saglasnost lokalnih zajednica za dobijanje upotrebnih dozvola ovih pogona.

 

  Posebnu pažnju općina treba posvetiti mladima. U obrazovanju učiniti sve da se stvore materijalni uslovi za što kvalitetnije obrazovanje i vaspitanje. Postojeće sportske plohe urediti, a po ukazanoj potrebi napraviti i nove i dati na gazdovanje odgovornim ustanovama ili udruženjima uz uslov bezuslovne otvorenosti za mlade. Sportskim klubovima postaviti uslove u pogledu programa i masovnosti učešća mladih.

 

  Katastrofalno stanje u oblasti kulture pokušati riješiti sa jedinom trenutno registrovanom ustanovom u ovoj oblasti (KSIRC Hadžići) njenim osposobljavanjem i stvaranje uslova za organizaciju kulturnih manifestacija koje će zadovoljiti ove potrebe građana.

 

  Navedene mjere bi dovele do poboljšanja uslova života građana Hadžića, počev od egzistencijalnih, u smislu otvaranja novih radnih mjesta i povećanja mogućnosti zarade, do zdravstvenih, rekreativnih kulturnih i sportskih.

 

  Ovo je samo jedan dio tema i pitanja u kojima treba unaprijediti kvalitet u Hadžićima. Spremni smo na svaki vid saradnje. Možemo razgovarati o svim konkretnim pitanjima koja se tiču života u Hadžićima i prosperiteta građana Hadžića u prostorijama Općinskog vijeća Građanske demokratske stranke Bosne I Hercegovine u Hadžićima. Adresa je Hadželi bb (zgrada do MUP-a).

 

 

 

08.07.2008.

LIČNA KARTA


                                                          GRAĐANSKE DEMOKRATSKE STRANKE
                                                                       BOSNE I HERCEGOVINE
        SSRNBiH  je 1990. godine je izrastao u  DSSBiH. Na Konvenciji od 26. maja 1993. godine, stranka je usvojila novi Program i Statut i  promijenila ime u Građanska demokratska stranka BiH. GDSBiH je stranka demokratskog političkog centra. Sjedište stranke je u Sarajevu. Predsjednik Stranke je Ibrahim Spahić
      Stranka je od 1990. do danas održala devet Skupština GDS-a BiH, i to: 1993., 1996., 1998., 1999., 2000.,  2002., 2004., 2005. i 2006. godine, na kojima su vršeni izbori rukovodstva, izmjene i dopune Programa i Statuta.
        Građanska demokratska stranka BiH učestvuje na svim lokalnim i općim izborima od 1990. godine i ima parlamentarni status, bilo da je nastupala samostalno ili u političkim savezima.
        Na općim izborima 2006. godine GDSBIH nastupa samostalno i ima 214 kandidata (43% žena, 57% muškaraca i 37% mladih) u svim kantonima, entitetima i državi.

       GDSBiH JE DOSAD REALIZIRAO SLJEDEĆE IDEJE
25. maja 1990. – Organizacija protesta „Bosna kaže ne podjelama“

28. oktobra 1991. – Organizacija javne rasprave o građanskom ustavu BiH i međunarodne konferencije o Bosni i Hercegovini

februara 1992. – Pozvali smo građane na referendum o nezavisnosti i suverenosti BiH
1. marta 1992. – Bosna i Hercegovina je postala nezavisna voljom 98% od 67% izašlih građana

5. aprila 1992. – Učestvovali smo u organizaciji mitinga za Bosnu i Hercegovinu
6. aprila 1992. – Evropska zajednica priznala Bosnu i Hercegovinu

21. maja 1992. - BiH postala članica UN

19. april 1992. – Deklaracija o nedjeljivosti Sarajeva 
mart – april 1996. – reintegracija sarajevskih općina
25. maja 1993. – Usvojen znak GDS-a BiH – plavi raznostranični trougao koji simbolizira BiH i njene narode
4. februara 1998. – Naš simbol u žutoj boji postao grb BiH

21. oktobra 1993. – GDS predlaže da Predsjedništvo RBiH usvoji platformu o cjelovitoj i demokratskoj građanskoj BiH
novembra 1993. – Predsjedništvo RBiH usvaja Platformu o cjelovitoj i demokratskoj građanskoj BiH

novembra 1995. – GDS se zalaže da se BiH integrira u Vijeće Evrope i Evropsku uniju
24. aprila 2002. - BiH primljena u Vijeće Evrope
septembra 1996. – GDS se zalaže za jedinstvene oružane snage BiH
26. novembra 2004. - postrojena prva jedinica jedinstvenih Oružanih snaga BiH

1. oktobra 1997. – GDS se zalaže za neposredan izbor načelnika općina u BiH

 
6. oktobra 2004. – Građani direktno birali načelnike općina

28. juna 1999. – GDS predlaže rezoluciju o evropskim integracijama i Paktu stabilnosti za jugoistočnu Evropu

 
27. jula 1999. – Parlamentarna skupština BiH usvaja Rezoluciju o evropskim integracijama i Paktu stabilnosti za jugoistočnu Evropu

14. septembra 2000. - GDS predlaže Rezoluciju o ekonomskoj i socijalnoj politici

22. juna 2001. - Parlamentarna skupština BiH usvaja Rezoluciju o ekonomskoj i socijalnoj politici

11. oktobra 2000. – GDS predlaže zakon o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u BiH

 
14. juna 2001. - Parlamentarna skupština BiH usvaja Zakon o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u BiH

27. augusta 1999. – GDS zahtijeva izradu strategije ekonomske i socijalne politike BiH

 
27.juna 2002. – Vijeće ministara donosi strategiju ekonomske i socijalne politike
21. marta 2002. – GDS predložio Rezoluciju o politici zdravlja za sve

29. aprila 2002. - Parlamentarna skupština BiH usvaja Rezoluciju o politici zdravlja za sve

13. aprila 2001. – GDS pokrenuo raspravu o amandmanima na Ustav BiH u Parlamentarnoj skupštini sa šest amandmana

 
novembra 2005. – Međunarodna zajednica otvorila proces pregovora o ustavnim promjenama

27. februara 2002. -  GDS predložio rezoluciju o položaju mladih u BiH

 
21. marta 2002. - Parlamentarna skupština BiH usvaja Rezoluciju o položaju mladih u BiH

novembra 1996. – Slogan GDS-a „BiH zemlja Mediterana“
marta 2000. – BiH članica Jadransko-jonske inicijative i Organizacije mediteranskih zemalja

oktobra 2002. – GDS promovira projekt «BiH – evropski partner»

26. januar 2006. – Počeli pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju s EU

Aprila 2004. - GDS formira forum za jačanje lokalne i regionalne demokratije u BiH

2004. – GDS predlaže zakon o glavnom gradu BiH i zakon lokalnoj samoupravi u BiH

1. maja 2005. – GDS predlaže sedam principa za ustavne promjene u BiH

aprila 2006. – U Parlamentarnoj skupštini BiH otvorena rasprava o ustavnim amandmanima

10. juna 2006. – GDS BiH predlaže platformu za ekonomski i socijalni razvoj razvoj BiH 2007. – 2014. i osnove za novi građanski ustav BiHNoviji postovi |

Dobrodošli na blog GDS BiH OO Hadžići
<< 05/2010 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

MOJI FAVORITI
KANDIDATI GRAĐANSKE DEMOKRATSKE STRANKE
GRAĐANSKA BOSNA I HERCEGOVINA
EKONOMSKE REGIJE
JEDAN PREDSJEDNIK
DVODOMI DRŽAVNI PARLAMENT

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
125569

Powered by Blogger.ba