beats by dre cheap

Saopštenje

Opštinski odbor Građanske demokratske stranka Bosne i Hercegovine Hadžići  svoju zemlju želi urediti na temelju stvarnih ekonomskih, političkih, kulturnih,obrazovnih  i socijalnih potreba stanovništva kao decentraliziranu društvenu zajednicu i efikasnu državnu strukturu koja mora biti servis građanima.    Lokalne vlasti, tj. vlasti  u općini Hadžići moraju urediti da se organizacija svakodnevnog života, kada je riječ o potrebi  za energijama, transportu, socijalnoj zaštiti, zdravoj okolini, čini prihvatljivom za stanovništvo.  Hadžići su općina funkcionalno, tradicionalno i nedjeljivo vezana za glavni grad Bosne i Hercegovine  i potrebno je da se učini sve kako bi se veza Hadžića i grada Sarajeva uspostavile, učvrstile i ojačale. Obzirom na svoj geografski položaj, Hadžići bi za Sarajevo trebali da predstavljaju zonu ekološki ispravne industrijske proizvodnje, izvor zdrave domaće hrane i mjesto gdje se rado provode vikendi i ostalo slobodno vrijeme, a ne tranzit kroz koga je bitno samo proći da bi se došlo do atraktivnijih lokacija na nekom od jezera ili moru.

Za realizaciju ovih ciljeva u oblasti turizma, da teritorija općine Hadžići nebi bila teritorija kroz koju se što brže prolazi, potrebno je uraditi slijedeće: izvršiti poboljšanja u oblasti infrastrukture, riješiti pitanje vlasništva nad planinarskim domovima i drugim ugostiteljskim objektima na planinama i pored magistralnog puta, evidentirati mogućnosti smještajnih i drugih turističkih kapaciteta na području općine i analizirati njihov angažman, urediti izletišta Jedrinje,Milavke, Megara, hitno deminirati cijelo područje Brezovače i urediti je, urediti korito rijeke Zujevine i osloboditi je od fekalnih i drugih otpadnih voda…Napraviti smještajne (hotelske) kapacitete u užoj gradskoj jezgri Hadžića, kako ne bismo bili jedna od rijetkih općina u BiH bez hotela.

Dobrodošli na blog GDS BiH OO Hadžići
http://gdshadzici.blogger.ba
11/09/2008 21:18