beats by dre cheap

Saopštenje o katastrofalnoj ekološkoj i situaciji u zdravstvu i veterinarstvu

Opštinski odbor Građanske demokratske stranka Bosne i Hercegovine Hadžići  smatra da je stanje u oblasti zaštote životne okoline i zdravlja ljudi i životinja u Hadžićima katasrofalno.

Obzirom da na području općine Hadžići postoji  više kamenoloma, koji  enormnom eksploatacijom kamena često ugrožavaju prirodnu ravnotežu permanentno  proizvodeći  prašinu i eksplozijama dovode građane u stresne situacije, potrebno je od istih tražiti elaborate o zaštiti prirodne  sredine i stalnim prisustvom nadležnih inspekcija insistirati na njihovom provođenju. Neophodno je da lokalne vlasti imaju više razumjevanja za životnu okolinu stanovnika Lokava, Zovika i Dupovaca u čijoj su blizini najveći zagađivači životne okoline.  Takođe prema Zakonu o lokalnoj samoupravi ne izbjegavati saglasnost lokalnih zajednica za dobijanje upotrebnih dozvola ovih pogona, što je sada slučaj.

 Zdravstvenu zaštitu građana Hadžića potrebno je znatno poboljšati.  Pored potrebe za organizacijom doma zdravlja na način da građanima pruži svaku zdravstvenu uslugu izuzev bolničkog liječenja, potrebno je da se ova ustanova osposobi za bolju preventivnu zaštitu  zdravlja stanovništva, a pojedini doktori da se upoznaju sa normama i kodeksom ponašanja prema pacijentima. Razmotriti rad ambulantne službe u neredne dane u područnim ambulantama Tarčin i Pazarić. Takođe je neophodno pri svim školama uspostaviti  stomatološke ordinacije i postaviti normative za njihovo postojanje, i ne smanjivati broj pedijatara koji brinu o zdravlju djece.

Zaštiti zdravlja životinja, kao preventivnoj mjeri zaštite zdravlja ljudi, općina mora posvetiti znatno veću pažnju. Neophodno je izgraditi Veterinarsku stanicu, koja će biti materijalno i kadrovski sposobna pružiti sve potrebne usluge vlasnicima životinja, a takođe i držati pod kontrolom zdravstveno stanje životinja na području općine. Ovim bi se spriječilo da Hadžići kotiraju kao epicentar kravljeg ludila, kju groznice ,bruceloze i drugih bolesti.

Istakli su kandidati GDS BiH Hadžići za Općinsko vjeće Hadžići u današnjem saopštenju.

                                                                      Predsjednik OO GDS BiH Hadžići

                                                                         Jazid Bajrić

Dobrodošli na blog GDS BiH OO Hadžići
http://gdshadzici.blogger.ba
13/09/2008 15:08