beats by dre cheap

Saopštenje 25.9.

 

                                  SREDSTVIMA INFORMISANJA

OPĆINSKI ODBOR GDS BIH HADŽIĆI

 SAOPŠTENJE ZA 23.09.2008.

Hadžići su općina funkcionalno, tradicionalno i nedjeljivo vezana za glavni grad Bosne i Hercegovine  i susjednu općinu Ilidža pa je potrebno  da se učini sve kako bi se veza Hadžića, Ilidže  i grada Sarajeva uspostavile, učvrstile i ojačale.

Građani dijela naselja Mostarsko raskršće koji teritorijalno žive na općini Hadžići su u razgovoru sa kandidatima GDS BiH za općinsko vjeće Hadžići, istakli da bi bili daleko sretniji da taj dio teritorije pripadne i administrativno općini Ilidža, jer su na Ilidžanskoj telefonskoj centrali i elektrodistribuciji, dok jedina komunalna usluga koju imaju sa općine Hadžići je vodovod i kanalizacija. Snadbijevanje vodom je neuredno, a svaki stambeni objekat je bio primoran napraviti septičku jamu za odvod fekalnih i padavinskih voda , koje po kišnom vremenu predstavljaju izvore zaraze i neugodnosti za stanovnike Mostarskog raskršća. Samo 10 metara preko magistralnog puta za Kiseljak  postoji uređen kanalizacioni sistem ali je  to teritorija općine Ilidža i oni nemaju pravo priključka. Građani smatraju da Komisija za međuopćinsku saradnju Općinskog vjeća Hadžići u proteklom mandate nije radila svoj posao i rješila problem ovih građana.

 Kandidati Građanske demokratske stranke BiH za Općinsko vjeće Hadžići su obećali građanima Mostarskog raskršća da će, ukoliko im poklone povjerenje , jedan od prioriteta Komisije za međuopćinsku saradnju biti pitanje korištenja kanalizacionog sistema  ilidžanske općine i za stanovnike ovog naselja.

Dobrodošli na blog GDS BiH OO Hadžići
http://gdshadzici.blogger.ba
25/09/2008 10:46