beats by dre cheap

USTAVNE PROMJENE I EVROPSKA INTEGRACIJA BIH

GDSBiH smatra da bi država BiH trebala imati tri nivoa vlasti, i to:

 

 

 

Lokalni

 

Regionalni, i 

 

Državni

 

GDSBiH  smatra da bi najviši zakonodavni organ u BiH trebalo da bude dvodomni parlament koji bi se sastojao od Zastupničkog doma, koji bi brojao 85 poslanika. Također smatramo da bi Dom naroda trebao birati Zastupnički dom Paralmenta BiH i da ne bi trebao brojati više od 35 poslanika, predstavnika nacionalnih manjina, Bošnjaka, Srba i Hrvata.

 

 

 

GDSBiH smatra da država BiH treba Ustavom treba regulirati jednog predsjednika, kojeg bi također birao Zastupnički dom Parlamenta BiH i čiji bi mandat trebao da traje 5 godina. U slučaju spriječenosti predsjednika u vršenju njegovih dužnosti, tu funkciju bi po ustavu trebao obnašati predsjedavajući Parlamenta BiH u periodu od 3 do 6 mjeseci u kojem bi se izvršio izbor novog predsjednika BiH.

 

GDSBiH smatra da bi se ustavom trebalo odrediti da funkcije predsjednika BiH, predsjedavajućeg Zastupničkog doma Paralmenta BiH, predsjedavajućeg  Doma naroda i premijera BiH treba da budu ravnopravno raspoređene između sva tri konstitutivna naroda i predstavnika nacionalnih manjiina.

 

Dobrodošli na blog GDS BiH OO Hadžići
http://gdshadzici.blogger.ba
12/07/2009 00:22