beats by dre cheap

Ustav BiH

GDS je iznijela svoje principe za ustavne promjene.

 

1.        Da ustav mora u cjelini zaštititi sva građanska i ljudska prava, te prava nacionalnih zajednica i manjina, te u jednom svom članu eksplicitno navesti sve međunarodne kovencije o njihovoj zaštiti, te sve nacionalne zajednice koje žive u BiH. U tom smislu ustav treba garantirati konstitutivnost građana, naroda i manjina u BiH.

2.        Bosna i Hercegovina može biti administrativno organizirana na lokalne zajednice (općine) i pet geografski, ekonomski, infrastrukturno, komunikacijski i kulturno povezanih euroregija, koje će imati visok stepen autonomije u odlučivanju o zajedničkim interesima i interesnom povezivanju sa drugim regijama u Evropi.

3.        BiH može imati trodomni parlament (predstavnički dom, dom općina i regija i dom naroda i manjina) sa najmanje 150 poslanika koji će imati kapacitet da zastupaju i realiziraju interese građana, naroda, manjina, regionalnih i lokalnih zajednica iz kojih su birani. Mehanizmi zaštite vitalnih građanskih, nacionalnih i manjinskih interesa bili bi precizno definirani novim ustavom u PS BiH sa jasno navedenim područjima od vitalnog interesa, kako bi se izbjegla bilo kakva blokada rada parlamenta i vlade. Za zaštitu svih vitalnih interesa bio bi nadležan Ustavni sud BiH.

4.        BiH može imati vladu sa ministarstvima čije bi nadležnosti bile kompatibilne nadležnostima komesarijata u Evropskoj komisiji. Time bi se sve obaveze u kandidaturi, pristupanju i članstvu u EU precizno adresirale i postigla veća funkcionalnost i efikasnost.

5.        BiH može imati jednog predsjednika države, kojeg direktno biraju građani na puni

mandat od četiri godine.

6.        Ustav treba odražavati ustavno-pravni kontinuitet Bosne i Hercegovine od Povelje              

Kulina-bana, ZAVNOBIH-a, pa preko ustava Republike Bosne i Hercegovine, sa kojim je

RBiH postala članica Ujedinjenih naroda i priznata kao nezavisna i suverena država, do

Dejtonskog sporazuma, a ne samo njegovog Aneksa IV, jer i drugi, dosad zanemareni aneksi

su sastavni dio današnjeg ustavnog i administrativnog uređenja BiH.

Dobrodošli na blog GDS BiH OO Hadžići
http://gdshadzici.blogger.ba
04/11/2009 12:13